Datum Typ Název Soubory
30.03.2020 ostatní MUDr. Klimecký oznamuje
MUDr. Klimecký oznamuje, že poradna pro malé děti bude v úterý a ve čtvrtek dopoledne od 8,00 do 11,00 hodin.
Ordinace pro nemocné bude v tyto dny od 13,00 do 15,00 hodin.
Stále platí nutnost objednávat se jak na kontrolu či vyšetření.

 
25.03.2020 ostatní HZS Vysočina žádá občany , aby omezeli pálení klestí v lesích
Hasičský záchranný sbor Vysočina prosí občany , aby pokud možno omezili pálení klestí ve svých lesích. V posledních týdnech se hromadí výjezdy k pálení klestí po sanaci kůrovcové kalamity, Tyto zbytečně výjezdy komplikují dnes již tak složitou práci hasičů.
Doporučujeme klestí posbírat na hromady v pruzích po obvodu holiny. S konkrétními dotazy se obracejte na svého odborného lesního hospodáře.

 
25.03.2020 ostatní Pošta Radostín nad Oslavou
Pošta Radostín nad Oslavou oznamuje, že od dnešního dne tj. pondělí 23.3.2020 bude otevřeno od pondělí až pátek od 8:00 do 14:00 hodin bez polední pauzy. Pošta dále oznamuje, že z důvodu bezpečnosti Seniorů, kdy probíhá výplata důchodů jako "ODNOSNÉ" tzn.,že klient si chodí na poštu nebo poštu Partner pro důchod osobně, tak tyto důchody z důvodu vládního nařízení budou doručovány těmto klientům přes doručovací síť (přinese poštovní doručovatel přímo do místa bydliště v den výplatní). Pokud nebude klient zastižen doma, jeho důchod bude uložen na příslušné poště jako dosud. Výplatní dny důchodu 22,24, budou doručovány do místa bydliště uvedené na výplatním dokladu.

 
25.03.2020 ostatní Úřední hodiny obec Pavlov PO, ST 7:00 - 10:00
Nařízení vlády
Vláda České republiky usnesením vlády č. 87/2020 Sb. v rámci krizových opatření uložila všem orgánům veřejné moci a správním orgánům, aby ve všech svých pracovištích zahájily omezený provoz, mj. aby omezily osobní kontakt zaměstnanců s „adresáty veřejné správy“ na nezbytně nutnou úroveň, spočívající např. v příjmu dokumentů pouze v rámci pracoviště podatelny, je-li zřízena, a aby omezily rozsah úředních hodin orgánů na pondělí a středu v maximálním rozsahu tří hodin v daném dni. Opatření je účinné do 24. března 2020 do 6:00.

Obec tedy omezí úřední hodiny na pondělí a středu, přičemž ani v jednom dni nesmí být delší než 3 hodiny, a přijme jiná vhodná opatření s cílem zajistit, aby v nezbytně nutných případech bylo možné na úřadě určitou naléhavou úřední záležitost vyřídit osobně , typicky po předchozí e-mailové či telefonické domluvě na tel. čísle starosty obce: 605 915 844
 
25.03.2020 ostatní Otec Pavel Habrovec oznamuje
Minulý týden jsem v ohláškách neuváděl čas slavení bohoslužeb, protože jsem chtěl zdůraznit, že jsou v této době slaveny soukromě. Tento týden čas bohoslužeb v ohláškách uvádím proto, abyste se mohli v tuto dobu duchovně připojit. Jsou slaveny v obvyklou dobu. Pro svátost smíření jsem přítomen ve zpovědnici půl hodiny před každou mší svatou. Dbejte ale, prosím, zvýšených hygienických opatření, dodržujte předepsané rozestupy a přicházejte s rouškou.
Každý den Vám žehnám Nejsvětější Svátostí a posílám požehnání po modlitbě Anděl Páně 3x denně. Čtvrteční mše svatá budu slavit s prosbou za Vás všechny, kteří pomáháte druhým v této náročné době, a za ukončení pandemie.
Vláda naší republiky nám duchovním dovoluje individuální návštěvy za účelem duchovní služby. Kdo byste měl zájem, jsem ochotný Vás na požádání navštívit. Můžete také přijít osobně na faru, případně mě kontaktovat přes telefon nebo e-mail.
Otec biskup Vojtěch nás vyzývá ke společné modlitbě růžence v rodinách každý den ve 20.00 hodin. Proto v 19.55 hodin zazní zvony, které nám ji připomenou.
 
25.03.2020 ostatní Slovo starosty
Vážení spoluobčané.
Jsem rád, že chápete vzniklou situaci, která hýbe celým světem. Nemoc koronavirus ohrožuje a omezuje žití i provoz v naší obci. Já osobně věřím, že se v brzké době situace vyřeší a bude naše obec i celá země i nadále fungovat jak před touto vzniklou karanténou.
Vzhledem k tomu , že nařízení vlády používat roušky na veřejnosti bylo nutné přistoupit k radikálnímu řešení. Jak víte, v celé zemi nejsou roušky a nedají se zatím nikde koupit a zajistit.
Na obecní úřad se přihlásili dobrovolnice z řad občanů, kteří byli a jsou ochotni roušky ušít. I na úkor svého volného času pro pomoc našim občanům, kteří nemají možnost si tyto roušky sami vyrobit a nebo zajistit. Za tento dobrý a vstřícný skutek bych jim chtěl za sebe i vás moc poděkovat.
Možná nebudou chtít, toto veřejné poděkování, ale já mám za to, že si toto poděkování zaslouží.
Jsou to tyto občanky:
Mikulecká Ilona
Nováčková Marie
Bartošová Jitka
Smejkalová Marie
Křibalová Anna
Krejčí Marie
Havlíčková Marie
Havlíčková Anna
Žoudlíková Kristýnka
Janová Pavla
Drápelová Helena
Ještě bych chtěl poděkovat vedoucí prodejny Pavlov Janě Klimešové s rychlým řešení této vzniklé situace.
Ještě jednou vám za sebe a za všechny spoluobčany velice děkuji.

Starosta obce
Antonín Havlíček
 
18.03.2020 ostatní Povinné roušky
Oznamujeme občanům, že od 18.3.2020 od 18:00 hodin platí pro každého občana České republiky, že musí mít roušku na obličeji.
Spoluobčané, kteří nemají možnost si roušky ušít, jsou roušky k dispozici na
Obecním úřade Pavlov v dopoledních hodinách od 7:00 do 12:00
Roušky jsou zadarmo.

 
18.03.2020 ostatní Nařízení vlády
Vláda
zakazuje s účinností od 19. března 2020 od 00:00 hod. všem osobám přítomnost v maloobchodních prodejnách potravin v čase mezi 10:00 hod. a 12:00 hod., a to s výjimkou osob starších 65 let věku a majitelů a zaměstnanců provozovatele prodejny nebo osob v obdobném poměru.
 
17.03.2020 ostatní Usnesení vlády - nabídk obecního úřadu na nákup pro občany starší 70 let
USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 16. března 2020 č. 240
o přijetí krizového opatření
V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního
zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu
ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území
České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení
a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové
situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) a § 21 odst. 2 písm. b)
krizového zákona.
Vláda
I. doporučuje osobám starším 70 let nevycházet po dobu trvání nouzového stavu mimo svá obydlí, s výjimkou
návštěvy zdravotnického zařízení za účelem zajištění neodkladné zdravotní péče;
II. nařizuje starostům obcí zajistit osobám uvedeným v bodě I. tohoto usnesení pomoc při zvládání
základních životních potřeb, včetně nákupů potravin a léků.
Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.

Pokud o tuto službu od obecního úřadu požadujete, nahlaste se na obecním úřadě na tel. čísle 566 670 255 e nebo přímo na p. starostu 605 915 844
 
16.03.2020 ostatní Prodejní doba
Vedoucí prodejny oznamuje, že je zrušen odpolední prodej. Dopolední prodej od 6:30 do 12:00 hodin zůstává stejný.
 
16.03.2020 ostatní MUDr. Klimecký oznamuje
MUDr. Klimecký oznamuje, že vzhledem k epidemiologické situaci COVID-19 a v souvislosti s nařízením vlády budou platit od 16.3.2020 do odvolání tato opatření :
Jsou zrušeny poradny pro miminka v Radostíně n. Osl. , v Borech i v Ostrově n. Osl. a středeční odpolední ordinace pro velké děti.
Dopolední ordinace zůstává beze změn, tj. od 7,00-11,00 hodin, ale je nutné se objednávat k vyšetření na konkrétní hodinu na tel. čísle 722 139 343 v době od 8,00- 12,00 hodin.
Po telefonické domluvě se bude posílat e-recept emailem. 
16.03.2020 ostatní MUDr. Klimecký oznamuje
MUDr. Klimecký oznamuje , že ve čtvrtek 19.3 2020 a 26.3.2020 bude dopoledne od 8,00 do 11,00 hodin poradna pro malé děti.
Do této poradny přijdou pouze rodiče s objednanými dětmi.
Ordinace pro nemocné bude tyto čtvrtky od 13,00 do 15,00 hodin a to opět pro objednané.

Důrazně žádáme všechny rodiče, aby plně respektovali změny v ordinační době a nechodili na vyšetření ve čtvrtek dopoledne.

Velmi žádáme rodiče, aby se objednávali na každé vyšetření i na každou prevenci a očkovaní a aby s dítětem chodil jen jeden z rodičů. 
16.03.2020 ostatní MUDr. Pulec oznamuje
V důsledku epidemiologického vývoje situace COVID-19 a v
souvislosti s novým vládními opatřeními se mění od 16.3.2020 do
odvolání provoz ordinace praktického lékaře:
? pacienti s akutními potížemi se objednají k vyšetření na konkrétní
hodinu, aby nedošlo ke kumulaci pacientů v čekárně
? jsou zrušeny kontroly chronických pacientů (pacienti sledovaní
pro cukrovku, vysoký krevní tlak,…), kontroly INR (Quick) pouze
po předchozí telefonické domluvě v konkrétní hodinu
? jsou zrušeny všechny preventivní prohlídky, vyšetření
pracovnělékařských služeb, vyšetření seniorů pro řidičský
průkaz, vyšetření pro okresní správu sociálního zabezpečení,
výpisy ze zdravotní dokumentace
? pacienti, kteří potřebují předepsat chronickou medikaci, nechodí
do ordinace pr.l. fyzicky. Potřebu léků sdělí telefonicky, e-recepty
budou zaslány buď formou SMS nebo e-mailů
? pacienti s pracovní neschopností napřed ověří nutnost kontroly
telefonicky.
Cílem opatření je omezení fyzické
přítomnosti pacientů v ordinaci.
MUDr. Jiří Pulec
Ordinace praktického lékaře Radostín nad Oslavou 41, Ostrov nad
Oslavou 185 a Bory 232
tel.: +420 725 341 884
Změna režimu ordinace pr.l.pdf (52,64 KB)
12.03.2020 ostatní Žádost MUDr.Klimecký
MUDr. Klimecký žádá rodiče svých pacientů, kteří se nyní vrátili nebo se budou vracet ze zahraničí či byli v kontaktu s někým, kdo byl v zahraničí a jsou objednaní na prevenci nebo očkování v termínech do konce března, aby se přeobjednali na duben na tel. čísle 566 670 123.