jméno:
příjmení:
bydliště:
e-mail:
telefon:
rok narození:

pobočka:
jazyk:
úroveň:
kurz:
počet lekcí:
cena:
způsob platby:
termín:
fakturační údaje:
(pro platbu na fa.)

Jazyková škola garantuje odučení sjednaného počtu lekcí v určeném termínu. Pokud nebude škola schopná zajistit v daném pololetí sjednaný počet lekcí, dojde k finanční kompenzaci neuskutečněných lekcí nebo k jejich převodu do dalšího období. Neúčast studentů na jednotlivých lekcích nemůže být v žádném případě finančně ani jinak nahrazována jazykovou školou. Cena kurzu je platná v případě, že ve skupině jsou minimálně 4 účastníci. Při účasti méně osob v kurzu bude kurzistům nabídnuta buď nižší časová dotace nebo zvýšení kurzovného. Kurzovné je nevratné.